Noa Rideklub

banner 15

referat generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling på Noagård den 23 februar 2022.

 

1.Heidi Kidmose blev valgt som dirigent

  1. 2. Formand Janette Carlsson aflagde beretning: året var præget af corona, men klubben har alligevel afholdt flere arrangementer, bl.a. fordi vi fik 5.000,- fra DRF og Trolle (sammen hver for sig). Pengene gik bl.a. til rytter fitness og mental træning med Stine Hedekrog.

Derudover fik vi afholdt klubmesterskab og sommerfest i august. Vi fik en distriktsmester i Dressur (Sophie Christensen). Nytårskuren blev aflyst pga. corona.

Klubben blev paraklub pr. 31 december og yderligere har vi fået 21 nye medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

  1. 3. Regnskabet blev godkendt

4.Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.

  1. 5. Indkomne forslag: der blev foreslået, at ansatte på Noagård får mulighed for at være med i bestyrelsen og at forpagtere og ejere etc. må ikke være med i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog max. 2 ansatte fra Noagård i bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med 2/3 stemmer, dvs. 12 ud af 18 stemmer.

6.Valg af bestyrelse:

Michael Svarre og Maria Kaup blev genvalgt

  1. 7. Valg af suppleanter: Susanne Onstrup blev genvalgt
  2. 8. Valg af juniorrepræsentant: p.t. har vi ikke nogen, bestyrelsen spørger pony rytterne om det vil være aktuelt.
  3. 9. Valg af revisor: Helena Vedholm blev genvalgt
  4. 10. Evt.:

Her var der ønske om at ride for dommer.

Et aftenstævne var også på ønskelisten.

Stegt flæsk i maj på Kobæk cafeen.

Julefrokost/ påskefrokost/ fest i marts?

Bowlings aften

Birgitte Hvolbøll viste de nye medlemskort frem.

  1. 11. Rangliste vinder dressur:
  2. 1. Silke Madsen
  3. 2. Sofie Christensen

3.Inge Rasmussen

Nytårskur

 

Med hastige skridt nærmer vi os år 2017, og traditionen tro vil der igen i år blive afholdt nytårskur, hvor venner, bekendte, medlemmer og ikke-medlemmer kan få ønsket hinanden et rigtig godt nytår :-)

 

 

Nytårskuren vil blive holdt i ridehallen på Noagård Ridecenter d. 31/12 kl. 11:30, og mens vi lytter til den årlige nytårstale samt kåring af "Årets NOA Medlem" vil klubben sørge for lidt at drikke og spise i form af champagne, sodavand og selvfølgelig kransekage.

 

"Årets NOA Medlem" kan fx være en som har været en særlig god kammerat, opnået et godt personligt resultat eller noget helt tredje. Hvis der er nogle, der ligger inde med et forslag til, hvem der skal kåres til "Årets NOA Medlem", så giv en fra bestyrelsen besked og begrundelse herom.

 

 

Alle er selvfølgelig velkomne, og vi glæder os til at se så mange for muligt, så vi kan ønske hinanden godt nytår - og til dem, som desværre ikke har mulighed for at deltage, ønsker klubben selvfølgelig også Jer et rigtig godt nytår! :-) 

 

 

 

godtnytaar

Copyright © 2014. All Rights Reserved.