Noa Rideklub

banner 15

referat generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling på Noagård den 23 februar 2022.

 

1.Heidi Kidmose blev valgt som dirigent

  1. 2. Formand Janette Carlsson aflagde beretning: året var præget af corona, men klubben har alligevel afholdt flere arrangementer, bl.a. fordi vi fik 5.000,- fra DRF og Trolle (sammen hver for sig). Pengene gik bl.a. til rytter fitness og mental træning med Stine Hedekrog.

Derudover fik vi afholdt klubmesterskab og sommerfest i august. Vi fik en distriktsmester i Dressur (Sophie Christensen). Nytårskuren blev aflyst pga. corona.

Klubben blev paraklub pr. 31 december og yderligere har vi fået 21 nye medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

  1. 3. Regnskabet blev godkendt

4.Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.

  1. 5. Indkomne forslag: der blev foreslået, at ansatte på Noagård får mulighed for at være med i bestyrelsen og at forpagtere og ejere etc. må ikke være med i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog max. 2 ansatte fra Noagård i bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med 2/3 stemmer, dvs. 12 ud af 18 stemmer.

6.Valg af bestyrelse:

Michael Svarre og Maria Kaup blev genvalgt

  1. 7. Valg af suppleanter: Susanne Onstrup blev genvalgt
  2. 8. Valg af juniorrepræsentant: p.t. har vi ikke nogen, bestyrelsen spørger pony rytterne om det vil være aktuelt.
  3. 9. Valg af revisor: Helena Vedholm blev genvalgt
  4. 10. Evt.:

Her var der ønske om at ride for dommer.

Et aftenstævne var også på ønskelisten.

Stegt flæsk i maj på Kobæk cafeen.

Julefrokost/ påskefrokost/ fest i marts?

Bowlings aften

Birgitte Hvolbøll viste de nye medlemskort frem.

  1. 11. Rangliste vinder dressur:
  2. 1. Silke Madsen
  3. 2. Sofie Christensen

3.Inge Rasmussen

Copyright © 2014. All Rights Reserved.